Triển lãm Quốc tế với chủ đề Hạ tầng Cảng và Logistics Việt Nam

Trong năm 2019, Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm SES Việt Nam (UBM VES)  khởi động chương trình Triển lãm Quốc tế với chủ đề Hạ tầng Cảng và Logistics Việt Nam. Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam là Hiệp hội bảo trợ cho Triển lãm cũng như tổ chức một buổi hội thảo chuyên đề về l

Diễn đàn phát triển nguồn nhân lực cho ngành logistics và xu hướng phát triển tại Việt Nam 2019

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) tổ chức “ Diễn đàn Phát triển nguồn nhân lực cho ngành Logistics và xu hướng tại Việt Nam 2019” phối hợp cùng Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills) và VCCI nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ thông tin về nguồn cung và nhu cầu lao động trong ngành logistics, cũng nh
Top