Giới thiệu Đề án thí điểm thực hiện cơ chế bảo lãnh Thông quan tại Việt Nam được hỗ trợ kỹ thuật bởi Liên minh Tạo thuận lợi thương mại toàn cầu

Dự án Bảo lãnh Thông quan là một dự án của Liên Minh tạo thuận lợi thương mại toàn cầu ( GATF) được hỗ trợ bởi chính phủ các nước Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc và Đức nhằm cung cấp các trợ giúp kỹ thuật cần thiết để giúp đỡ chính phủ các nước đang phát triển và kém phát triển triển khai các cam kết của Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ WTO đã ch&

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa VLA - GS1 Hong Kong - CHKLI

Ngày 23-11-2018, tại Hồng Kông, Trung Quốc, trong khuôn khổ diễn đàn thường niên lần 2 của GS1 Hong Kong tổ chức về chủ đề kết nối "Vành đai - Con đường", Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) do Phó Chủ tịch Đào Trọng Khoa làm đại diện đã ký thảo thuận hợp tác ba bên với GS1 Hong Kong (Hiệp hội mã số châu Âu tại HongKong) và Hi
Top