CẦN CÓ SỰ HIỂU BIẾT ĐÚNG VỀ LOGISTICS PERFORMANCE INDEX (LPI)

Trong tháng 7/2018, Ngân hàng thế giới (WB) đã công bố Báo cáo “KẾT NỐI ĐỂ CẠNH TRANH 2018 Logistics Thương mại trong Nền kinh tế Toàn cầu – Chỉ số Hoạt động Logistics và các Tiêu chí của Chỉ số” (Connecting to Compete 2018 Trade Logistics in the Global Economy - The Logistics Performance Index and Its Indicators). Theo đó, Việt Nam được xếp hạng 39/160 nước tham gia điều tra, tăn
Top