Công ty T&M Forwarding với phần mềm Cargowise

Công ty T&M Forwarding đã tiên phong ứng dụng giải pháp phần mềm doanh nghiệp từ rất sớm, ngay từ năm 2004 là thời điểm khởi đầu của các giải pháp công nghệ tổng thể. Doanh nghiệp này đã dùng Cargowise - một giải pháp toàn diện, và được đánh giá là hiệu quả nhất trên thế giới hiện nay cho các doanh nghiệp logistics.&

Coffee Talk cùng VLA

Với mong muốn hỗ trợ Quý Hội viên doanh nghiệp có thêm thông tin, nâng cao nhận thức để ngăn ngừa và xử lý các rủi ro liên quan đến Hợp đồng, Vận đơn, Giải quyết tranh chấp và Bất khả kháng trong kinh doanh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) tổ chức chương trình gặp mặt giao lưu với hình thức Coffee Talk với Hội viên tại TP Hà Nội.
Top