Phát động tham gia cuộc thi Ảnh Logistics Quốc tế lần thứ 1 tại Việt nam -2019

Tiếp nối thành công từ cuộc thi ảnh Logistics Việt Nam – Những góc nhìn lần thứ I do Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, Tạp chí Vietnam Logistics Review (VLR) tổ chức năm 2018 và theo sự đề nghị của Liên đoàn các Hiệp hội giao nhận vận tải ASEAN (AFFA) nhân dịp tổ chức Hội nghị thường niên quốc tế lần thứ 29 của AFFA tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam trong h

Hội nghị về Chuỗi cung ứng và Logistics và Hội chợ triển lãm lần thứ 21 được tổ chức tại Bỉ

Hiệp hội xin gửi tới Quý hội viên thông tin Hội nghị về Chuỗi cung ứng và Logistics và Hội chợ triển lãm lần thứ 21 được tổ chức tại Bỉ. Thông qua một loạt các phiên họp toàn thể, hội thảo thảo luận, tìm hiểu sâu về chủ đề Chuỗi cung ứng và Logistics, Hội nghị sẽ giúp Quý hội viên xác định phương hướng trong bối cảnh kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng, từ đó đ&a

Đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019

Nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính theo chủ trương của Chính phủ để giảm chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, cơ quan hải quan tiến hành đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan từ phía doanh nghiệp.
Top