THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CUỘC THI VLA FIATA YOUNG LOGISTICS PROFESSIONALS AWARD 2023

Mục đích của cuộc thi là khuyến khích đào tạo nhân tài trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa và logistics, phát triển hơn nữa tính chuyên nghiệp của những người trẻ trong ngành. Giải thưởng này do Câu lạc bộ TT và FIATA đưa ra nhằm nâng cao chất lượng ngành giao nhận, logistics và vận chuyển hàng hóa quốc tế, bằng cách tạo điều kiện phát triể
Top