Công bố kết quả giải chạy bộ trực tuyến VLA RACE WALKING 2022

Ban Tổ Chức chương trình xin cảm ơn tất cả các doanh nghiệp Hội viên VLA trên khắp cả nước đã tích cực tham gia giải đi bộ/chạy bộ trực tuyến VLA RACE WALKING 2022. Giải đấu đã diễn ra thành công tốt đẹp và Ban Tổ chức xin trân trọng công bố sơ bộ thành tích như sau cho nội dung Đồng Đội và Cá Nhân:
Top