Thông báo cuộc thi: “VLA Young Logistics Professionals Award 2023”

Với mong muốn tìm kiếm những tài năng để đại diện cho ngành logistics Việt Nam tham gia cuộc thi “Young Logistics Professionals Award” toàn cầu của FIATA, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) chỉ đạo Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI) tổ chức cuộc thi “VLA Young Logistics Professionals Award”.

Thông báo: Về việc mời đề cử ứng viên tham gia Khóa học ngắn hạn về Hoạt động chuỗi cung ứng và Logistics

Hiệp hội VLA kính mời các doanh nghiệp hội viên quan tâm việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân sự tại Doanh nghiệp, cơ hội tham gia giảng dạy tại Viện nghiên cứu và phát triển Logistics Việt Nam (VLI) đề cử nhân sự tham gia Khóa đào tạo ngắn hạn về Hoạt động Chuỗi cung ứng và Logistics (AASC) do Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Đại sứ quán Úc tại Việt anm v&a
Top