Hội nghị toàn cầu về Quản lý Chuỗi Cung Ứng tại Hà Nội vào ngày 11-12/10/2018

Học viện quản lý tri thức quốc tế cùng khoa Thí nghiệm, Logistics và hệ thống vận tải của trường Đại Hoc Libre de Bruxelles, Vương quốc Bỉ sẽ tổ chức Hội nghị toàn cầu về Quản lý Chuỗi Cung Ứng  tại Hà Nội vào ngày 11-12/10/2018. Nội dung chính của chương trình là “Đạt tới sự vượt trội của chuỗi cung ứng trong tương lai”.  Những chuyên gia đầu ngành, các nh&
Top