QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA (CUNG ỨNG DỊCH VỤ LOGISTICS) ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI TỪ NGÀY 23/8/2021 ĐẾN NGÀY 05/9/2021

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh thông báo về Quy trình hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa (cung ứng dịch vụ Logistics) đăng ký cấp Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23/8/2021 đến ngày 25/9/2021.

KHOÁ TẬP HUẤN: HƯỚNG DẪN NHỮNG SAI SÓT KHI ÁP DỤNG QUY TẮC XUẤT XỨ ƯU ĐÃI TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM MỚI KÝ KẾT"

Ngày 28/8/2021, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Tp.HCM (VCCI –HCM) tổ chức khóa tập huấn “Hướng dẫn những sai sót khi áp dụng quy tắc xuất xứ ưu đãi trong các hiệp định thương mại Việt Nam mới ký kết” cho các đối tượng là người lao động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Top