Miễn phí tham gia Chương trình “Hộ chiếu Logistics thế giới”- World Logistics Passport (WLP) cho các Hội viên VLA

Chương trình “Hộ chiếu Logistics thế giới”- World Logistics Passport (WLP) của Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) là một sáng kiến ​​toàn cầu, do khu vực tư nhân dẫn dắt, được thiết kế để thông suốt dòng chảy thương mại toàn cầu, mở ra khả năng tiếp cận thị trường
Top