CÔNG BỐ GIỚI THIỆU SÁCH TRẮNG VLA 2018

Nhân dịp kỷ niệm 25 ngày thành lập VLA, ngày 18-11-2018 VLA sẽ chính thức cho ra mắt Sách Trắng với mục đích cung cấp một cái nhìn tổng thể khách quan về ngành dịch vụ Logistics Việt Nam qua các số liệu được nghiên cứu chứng minh cụ thể
Top