CTY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

Chúng tôi là CTY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU. Tên viết tắt (GLS) với tư cách là đại lý cho Global Feeder Shipping Pte.,Ltd tại Việt Nam. GLS vui mừng được thông báo chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ từ Hồ Chí Minh (VNSGN) khởi hành tại cảng SPITC đến SEA Gulf Service (SGS) qua các cảng và lịch trình như sau đây. Tàu GFS PEARL 02203 sẽ là chuyến đầu tiên khởi hành
Top