NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ LOGISTICS

Quyết định 221/QĐ-TTg ngày 22/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/2/20217 về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025”, đã đề ra Nhiệm vụ số 35: “Đẩy mạnh xây dựng dịch vụ logistics trọn gói

Đổi mới thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Sáng ngày 8/10, Ban Hải quan và Thuận lợi hóa thương mại (TLHTM), Ban Công tác hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) phối hợp với Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện nghiên cứu quản l&y

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG TÀU CONTAINERS RA VÀO MỸ

Hiện nay, Mỹ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Theo thông kê của Cục Hàng hải Mỹ (FMC) , tính đến ngày 16/9/2021, số lượng NVOCC của ASEAN đã đăng ký với FMC là: Việt Nam: 63, Singapore: 53, Malaysia: 15, Philippine: 13 và Indonesia là 12. Việt Nam hiện đang đứng đầu trong ASEAN. Số lượng của Việt N
Top