Ngày hội kết nối Doanh nghiệp" tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 02 và 03 tháng 5 năm 2019; tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đặc biệt, "Ngày hội kết nối Doanh nghiệp" sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn nhằm kết nối kinh doanh, đầu tư cho các doanh nghiệp tham gia chương trình.
Top