ĐBSCL và đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông

Tổng kết việc triển khai ba đột phá chiến lược để chuần bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIII chắc chắn sẽ được tiến hành. Để góp phần vào công việc quan trọng này, bài viết thử nhìn về đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông từ góc độ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam

Ngày 25/10/2019, Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logisitcs Việt Nam (VLA) tổ chức Hội thảo khoa học “Hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam”. Hơn 50 đại biểu là các hội viên VLA và các Công ty có giải pháp công nghệ về logistics tha
Top