Ngành logistics

(TBKTSG Online) - Việt Nam có khoảng 3.000 doanh nghiệp logistics trong đó 54% đang hoạt động tại TPHCM và nguồn nhân lực hiện tại chỉ đáp ứng 10% nhu cầu của ngành.

Triển lãm Quốc tế với chủ đề Hạ tầng Cảng và Logistics Việt Nam

Trong năm 2019, Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm SES Việt Nam (UBM VES)  khởi động chương trình Triển lãm Quốc tế với chủ đề Hạ tầng Cảng và Logistics Việt Nam. Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam là Hiệp hội bảo trợ cho Triển lãm cũng như tổ chức một buổi hội thảo chuyên đề về l
Top